• Bóng: Mỗi quả bóng có đường kính khoảng 90 milimét và nặng khoảng 168 gram. Có 7 quả bóng màu đỏ và 7 quả bóng trắng. Các quả bóng của mỗi màu được đánh số từ 1 đến 7. Tổng cộng có 14 bóng.

  • Cờ: Chuẩn bị 10 lá cờ vàng và 10 lá cờ đỏ. Thiết kế và kích thước của mỗi lá cờ được thể hiện trong sơ đồ dưới đây. Hình dạng của lá cờ là một tam giác vuông cân. Chiều dài hai cạnh bằng nhau của hình tam giác là một foot. Khi cắm cờ xuống mặt đất, cột cờ phải cách mặt đất khoảng 2 ft (Quy đổi: 1ft = 30.48 cm).
  • Dây căng: chuẩn bị 12m dây để xác định đường giữa sân (Centerline)